O nama Vokalna Skupina Tamburaska Sekcija Folklorni Ansambl

Dječji folklorni ansambl


Dječji folklorni ansambl započeo je sa radom 1979. godine kao jedna od sekcija ondašnjeg
RKUD-a .

Zahvaljujući stručnom radu voditelja, dječji ansambl radi kontinuirano sve ove godine te je kao
takav bio uzor i drugim Društvima koja su kasnije počela i sama osnivati dječje sekcije unutar svojih
Društava.


Danas dječji folklorni ansambl broji četrdesetak aktivnih članova koji rade podijeljeni u dvije sekcije i to po uzrastu:
a) Folklorna sekcija dječjeg uzrasta ( od 6 - 10 god )
b) Folklorni sekcija mladenačkog uzrasta (od 11 - 15 god )


Ansambl raspolaže sa nekoliko koreografija primjerenih uzrastu djece, sa kojima su se
predstavili brojnoj publici a koje im osiguravaju daljnja gostovanja i nastupe.

Zainteresiranost djece za bavljenje ovim vidom umjetnosti, te njihova talentiranost za pjesmu i
ples osiguravaju ovom ansamblu svijetlu budućnost.

Voditeljica dječjeg ansambla je gđica. Aleksandra Savić, a umjetnički voditelj gosp. Tihomir
Krmek.